Čeští vědci v čele evropského zemědělského výzkumu

Zprávy

Jak se bude rozvíjet venkov? Kdo bude pracovat v zemědělství? A mnoho obdobných otázek bude řešeno v projektu PoliRural jež právě startuje na České zemědělské univerzitě v Praze, která koordinuje dalších 36 partnerů z 16 evropských zemí a Izraele. Projekt je financován Evropskou unií z programu Horizon 2020, který podporuje evropský excelentní výzkum, s celkovým rozpočtem téměř 6 mil. euro. Tímto rozsahem se v současné době jedná o nejrozsáhlejší projekt koordinovaný českým subjektem.

 

Cílem projektu PoliRural je podpořit atraktivitu života ve venkovských regionech napříč Evropou. Pomocí kombinace moderních technologií a akčního výzkumu, do kterého budou zapojeny lokální subjekty, farmáři, samospráva a výzkumníci, bude zhodnocen současný stav života a posouzena účinnost rurálních politik ve vybraných regionech v Evropě a v Izraeli. Excelence projektu spočívá především v multioborovém využití informačních technologií v oblasti rozvoje venkova. Výzkumníci navrhnou software, který umožní tvůrcům politik modelovat scénáře budoucího vývoje a pomůže jim lépe pochopit a předvídat dopady opatření na jednotlivé regiony. Výsledky projektu budou volně dostupné všem zájmovým stranám i široké veřejnosti.

Nositelem a manažerem projektu je Katedra informačních technologií Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Projekt byl zahájen 1. června 2019 a doba řešení je 36 měsíců.

Více o projektu: https://www.czu.cz/cs/r-7584-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-8111-uspesni-zadatele/polirural-future-oriented-collaborative-policy-development-f.html

Oficiální zahájení projektu Prof. Petrem Skleničkou, rektorem ČZU v Praze (19.6.2019)