Audit informačních systémů / IT audit v korporátním prostředí

Akce

,

Přednášky

V rámci samostatného cyklu odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií se v pondělí 19. 11. 2018 můžete setkat s Ing. Markétou Hruboňovou a Ing. Václavem Zycháčkem (Česká pojišťovna, a. s. Generali Group) odborníky, na českém trhu terpve začínajícím oborem, v oblasti auditu informačních systémů.

 

V přednášce na téma „Audit informačních systémů / IT audit v korporátním prostředí“ se dozvíte více o tomto novém oboru.

Přednášející interaktivní formou seznámí posluchače s touto profesí a pokuksí se zbořit mýty o nudných auditorech bez kousku humoru a nadhledu. Na konkrétních příkladech ukáží, k čemu všemu se IT auditor dokáže dostat a jak využít své technické znalosti k hodnocení rizikových oblastí ve společnosti. Plus, jaké jsou nezbytné osobnostní předpoklady pro publikování výsledků před top managementem dané společnosti.

Přednáška se bude konat dne 19. listopadu 2018 od 15:45 hod v posluchárně E IV.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Internetové technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery včetně ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce (Webdesign, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Přihlašování studentů na přednášku probíhá od 4. října 2018 prostřednictvím webu katedry nebo přímo REGISTRACE.

V případě zájmu mimo cílovou skupinu se obracejte na sekretariát katedry, email: sucha@pef.czu.cz.