AGATA – projekt Erasmus

example, category, and, terms

Katedra informačních technologií se podílí na projektu AGATA v rámci Erasmus+. Koordinuje Quality Management a IO3 (Intelectual Output 3): AGATA on-line course.

 

O projektu

AGATA – Activating agricultural and tourism specializations through Center of Taste (Aktivace zemědělských a turistických specializací prostřednictvím Centra chuti).

Obecně mají venkovské oblasti velký turistický potenciál, ale často jim chybí strategie a doplňkové plánování. Místní jídlo a víno může být určitě prostředkem propagace této oblasti. Pro každé území lze nalézt typické místní produkty: tradiční potravinářské výrobky a produkty biologicky rozmanité, místní vína, ručně vyráběné výrobky atd. Projekt AGATA si klade za cíl vytvořit soubor nástrojů na pomoc lidem z venkovských oblastí, lidem s rozhodovací pravomocí a podnikatelům nastartovat služby v rané fázi, která zahrnuje metodiku, nástroje pro rozhodování, výukové materiály a sadu pro strategické plánování. Cílem této sady je podpořit růst lokální agroturistické ekonomiky vytvořením komunity na podporu podnikatelů včetně kultivace prostředí, kde lze začínající startupy testovat, vytvářet a rozšiřovat.

Související specifické cíle jsou:

  • Vytvořit síť místních aktérů, kteří mohou přispět k rozvoji regionu.
  • Objevovat produkce spojené s územními zemědělskými povoláními zaměřenými na kvalitní zemědělství a propagovat typické plodiny, kterými jsou jídlo a víno, a tím získávat regionální značky.
  • Přizpůsobit Centrum chuti lokálním profesím tak, že se budou aktivizovat specializace v oblasti zemědělství a cestovního ruchu, čím se pozdvihnou služby pro místní obyvatelstvo.

Projekt je financován z programu Erasmus+, č. projektu 2020-1-SK01-KA202-078207.

Web projektu: https://agata-project.eu

Stav projektu: Projekt byl zahájen 15. 12. 2020 a trvání je 24 měsíců.

Partneři:

  • New Edu, SK (koordinátor projektu)
  • Stowarzyszenie ARID, PL
  • Meridaunia, IT
  • Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület, HU
  • Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku, SK