AGRITECH EU

AGRITECH EU – DIGITAL AGRICULTURE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

1. 1. 2024 – 30. 12. 2027

Projekt AGRITECH EU – Digitální zemědělství pro udržitelný rozvoj si klade za cíl vytvořit evropský katalog pokročilých vzdělávacích modulů pro odborníky v digitálním zemědělství. Projekt zahrnuje síť 13 mezinárodních partnerů, kterou koordinuje Katedra zemědělských, potravinářských a agroenvironmentálních věd Univerzity v Pise.

Newsletter (EN)

Aktuality

Projekt AGRITECH EU posílí zemědělské vzdělávání integrací digitálních technologií. Prostřednictvím společného úsilí při vytváření osnov a partnerství se projekt snaží vybavit budoucí zemědělské profesionály nezbytnými znalostmi a dovednostmi pro úspěch v digitalizované zemědělské krajině.

Projekt AGRITECH EU představuje společné úsilí zaměřené na urychlení digitální revoluce v zemědělském sektoru a zároveň na podporu udržitelných postupů. Tato iniciativa, spolufinancovaná Evropskou unií, spojuje konsorcium univerzit, odborníků, výzkumných pracovníků a průmyslových partnerů, kteří se věnují podpoře pokroku v digitálním zemědělství pro udržitelný rozvoj.

Hlavním cílem projektu AGRITECH EU je:

návrh a realizace programu(ů) vysokoškolského vzdělávání – magisterský stupeň (na úrovni ISCED 7 nebo ekvivalentní):

Těchto cílů dosáhne evropské konsorcium 7 vysokoškolských institucí, 5 podniků a 1 výzkumného a excelentního centra.

Zahájení projektu: 1. 1. 2024

Ukončení projektu: 31. 12. 2027

Financováno: Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské agentury pro zdraví a digitální technologie (HADEA). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost. Projekt no 101123258.

Webové stránky:  https://agritech.wn.cloud.isti.cnr.it/  

Partneři:

 1. UNIVERSITA DI PISA (IT) – coordinator
 2. INSTITUT NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT (FR)
 3. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA (IT)
 1. UNIVERSITEIT GENT (BE)
 2. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (ES)
 3. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (IT)
 4. AGRICOLUS S.R.L. (IT)
 5. CSITA ZS (CS)
 6. CONSORZIO UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA PER LA QUALITÀ E L’INNOVAZIONE (IT)
 7. XPERIENCIA VIRTUAL SL (ES)
 8. APRA SPA (IT)
 9. GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON (GR)