News, events, lectures

News, notices and information about department activities

  


Bachelor seminar 2017

The bachelor seminar by the Department of Information Technologies will take place during days 24. 1., 26. 1., 31. 1. and 2. 2. 2017 (in room E209).   more

Faculty vacation 2015

V době od 27. 7. do 7. 8. 2015 probíhá celofakultní dovolená. Budova fakulty bude uzavřená.   more

Diploma thesis seminar for students Všeradice 2015

Katedra informačních technologií uspořádala již 17. ročník semináře diplomantů katedry. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   more