INFORMACE K SYSTÉMU DOCHÁZKY NA CYKLUS PŘEDNÁŠEK ODBORNÍKŮ Z PRAXE ICT

V letním semestru 2023/2024 bude na Cyklu přednášek odborníků z praxe ICT evidována docházka prostřednictvím elektronické evidence docházky.

Na zvolených přednáškách je nově elektronicky evidována docházka pomocí ISIC karty. Každý student bude povinne potvrdit svou účast přiložením karty ke čtecímu zařízení.

 

Čtecí zařízení nebude přítomno po celou dobu přednášky, ale bude připraveno v náhodně vybranou dobu v průběhu přednášky.

Aktivní ISIC kartu (dále také ID karta) je nutné mít vždy u sebe! Aktivace karty probíhá ve Studentské pokladně. Neaktivní kartu čtecí zařízení neidentifikuje a vaše účast na přednáškách nebude zaznamenána.

 

Neúčast na povinných přednáškách může vést k neudělení zápočtu z vybraného předmětu na ČZU.

 

Poznámka:
Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je to určeno v podmínkách předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Pozor, posluchači mimo vybranou cílovou skupinu (hosté – studenti z jiných předmětů apod.) využijí také elektronickou evidenci docházky s použitím ISIC karty.