BLOCKCHAIN FOR AGRIFOOD EDUCATORS

Katedra informačních technologií se podílí na projektu Blockchain for Agrifood Educators v rámci Erasmus+. Koordinuje WP 3 – WP3 In-person learning and exchange activity a Research and Content creation of Blockchain Education in the Agrifood Sector Classroom Course content.

O projektu

Blockchain for Agri-Food Educators je inovativní projekt, který se snaží transformovat poskytování vzdělávání v odvětvích agrobyznysu, potravinářské vědy a výživy prostřednictvím strategického využití technologie blockchain.

Cíle projektu

Zatímco blockchain mění obchodní modely, produktivitu, konkurenceschopnost a růst, blockchain vzdělávání v agropotravinářství je stále v rané fázi. B-CHAIN AGRI-FOOD EDU zlepší výskyt a kvalitu pedagogů při poskytování vzdělání rozvojem nových pedagogik v blockchainových technologiích zahrnujících teorie, metody, procesy a vzdělávací koncepty tak, aby se vypořádaly se společenskými výzvami v potravinovém dodavatelském řetězci a urychlily digitalizaci potravinářského sektoru.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Web: https://blockchainforagrifood.eu/ 

Partneři: