Audit informačních systémů / IT audit v korporátním prostředí

Action

,

Lectures

V rámci samostatného cyklu odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií se v pondělí 19. 11. 2018 můžete setkat s Ing. Markétou Hruboňovou a Ing. Václavem Zycháčkem (Česká pojišťovna, a. s. Generali Group) odborníky, na českém trhu terpve začínajícím oborem, v oblasti auditu informačních systémů.

 

V přednášce na téma „Audit informačních systémů / IT audit v korporátním prostředí“ se dozvíte více o tomto novém oboru.

Přednášející interaktivní formou seznámí posluchače s touto profesí a pokuksí se zbořit mýty o nudných auditorech bez kousku humoru a nadhledu. Na konkrétních příkladech ukáží, k čemu všemu se IT auditor dokáže dostat a jak využít své technické znalosti k hodnocení rizikových oblastí ve společnosti. Plus, jaké jsou nezbytné osobnostní předpoklady pro publikování výsledků před top managementem dané společnosti.

The lecture will be held on 19. November 2018 from 3:45 p.m in the auditorium IV.

The selected target group are 3rd-5th year students of the field of Informatics (subjects: Web design, Computer networks, Internet technologies - client side), and then students of the 4th year of the fields of Business and Administration and Operations and Economics as part of the optional subject ICT for managers, including equivalent subjects in English (Web design, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Registration of students for the lecture takes place from October 4, 2018 through website of the department or directly ..

In case of interest outside the target group, please contact the department's secretariat, email: sucha@pef.czu.cz.