Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Proběhl seminář – Internet věcí – IQRF v praxi

V laboratoři internetu věcí provozně ekonomické fakulty dne 10.5.2022 proběhl seminář z oblasti internetu věcí pořádaný Katedrou informačních technologií, konkrétně byly účastníci proškoleni v základech bezdrátové technologie IQRF®.   více

Témata BP a DP k výzkumnému zaměření KIT

Katedra informačních technologií PEF nabízí spolupráci na reálných projektech. Zadání bude poskytnuto vedoucím práce. V následujícím dokumentu najdete výpis konkrétních zadání, na kterých je možné pracovat. Vedoucí práce zajistí užší součinnost při psaní, přístup k datům, metodám a poznatkům. Je tak možné pracovat na zajímavých (výzkumných) projektech s možností prohloubení spolupráce.   více

Slavnostní zahájení studijního programu GISM

V úterý 15. března 2022 byl slavnostně zahájen magisterský studijní program Global Information Security Management (GISM). Slavnostního zahájení, které moderovala Ing. Jana Melezínková se zúčastnil děkan PEF doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., garant programu doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., hlavní autoři Ing. Miloš Ulman, Ph.D. a Dr. Akshay Pottathil, prezident Intelligence Research Institute (IRI), San Diego, USA a řada hostů.   více

Zpráva z Diplomantského semináře KIT - 2022

Tradiční Diplomantský seminář - vědeckovýzkumný workshop KIT (24. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se z důvodu očekávané špatné pandemické situace se konal dne 24. února 2022 již druhým rokem v distančním režimu prostřednictvím videokonferencí. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz