Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Biz Sim Cup 2023

KIT PEF ČZU v Praze se zapojila do soutěže manažersko-ekonomických dovedností studentů českých univerzit!   více

Náhradní DP/BP seminář termín ukončení SZZ únor 2024

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2024 a nemají účast na semináři dosud splněnou nebo mají od vedoucího práce doporučeno absolvovat seminář znovu. Účast na semináři je povinnou součástí 3. zápočtu DP/BP.   více

PEF - Uznávání zápočtů nebo zkoušek, dodatečný zápis na předmět nebo změna volby předmětů KIT - ZS 2023/2024

Dle termínů pedagogické činnosti pro ZS 2023/2024 probíhá uznávání zápočtů nebo zkoušek první dva týdny semestru. Týká se výhradně předmětů Katedry informačních technologií PEF! Uznání zkoušky či zápočtu musí být v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy ČZU v Praze.   více

Účast na Onbroadingu DataCite NTK

Členové KIT se v červenci 2023 zúčastnili onboardingu - úvodní schůzky uživatelů služeb národního centra DOI, která se konala v Praze ve Vzdělávacím centrum Národní technické knihovny.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz