Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

AGATA - projekt Erasmus

Katedra informačních technologií se podílí na projektu AGATA v rámci Erasmus+. Koordinuje Quality Management a IO3 (Intelectual Output 3): AGATA on-line course.   více

Cyklus přednášek odborníků z praxe ZS 2022/2023

Katedra informačních technologií pořádá v ZS 2022/2023 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Nabízené přednášky budou k dispozici ze záznamu. Cyklus přednášek bude probíhat v ZS (období říjen až leden).   více

dComFra

Digital Competence Frameworks for Ukrainian teachers and other citizens (Rámce digitální kompetence pro ukrajinské učitele a další občany).   více

Náhradní DP/ BP seminář – termín ukončení (SZZ) únor 2023

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2023 a nemají účast na semináři dosud splněnou nebo mají od vedoucího práce doporučeno absolvovat seminář znovu.   více

PEF - Uznávání zápočtů nebo zkoušek, dodatečný zápis na předmět nebo změna volby předmětů KIT - ZS 2022/23

Dle termínů pedagogické činnosti pro ZS 2022/2023 probíhá uznávání zápočtů nebo zkoušek první dva týdny semestru. Veškeré žádosti (podklady *) zasílejte elektronicky garantovi předmětu, případně sekretariátu katedry (sucha@pef.czu.cz). * V případě přestupu z jiné univerzity je nutný sylabus předmětu nebo odkaz na sylabus na webu, dále doklad o vykonání zkoušky. O vyřízení žádosti budete informováni do 3 pracovních dnů.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz