Volba volitelných předmětů pro akademický rok 2019/2020 magisterský stupeň studia

Studenti prvního ročníku magisterského stupně studia všech oborů Provozně ekonomické fakulty si vybírají od 8.4.2019 do 12.4.2019 volitelné předměty na zimní i letní semestr příštího akademického roku – 2019/2020.

Katedra informačních technologií vám nabízí volitelné předměty, jejichž obsah plně koresponduje se současnými požadavky trhu práce. (Druhé kolo volby volitelných předmětů bude probíhat od 22.4. do 28.4.). Studenti oboru Informatika si mohou volit předměty Internetové technologie client-side a server-side, které umožní studentům získat znalosti a zkušenosti s www technologiemi na straně clienta i serveru. Pro studenty oboru Provoz a ekonomika a Podnikání a administrativa jsou nabízeny předměty Podnikové informační systémy a Strategie IS, kde studenti získají znalosti principů budování informačních systémů a jejich využití v praxi.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz