Volba volitelných předmětů pro 1. ročníky bakalářského stupně studia

Bakalářský stupeň studia obory PaE a PaA - volba volitelných předmětů pro letní semestr akademického roku 2020/2021.

První ročníky bakalářského stupně studia oborů Provoz a ekonomika (PaE) a Podnikání a administrativa (PaA) si od 26. října do 1. listopadu 2020 volí jeden volitelný předmět na letní semestr akademického roku 2020/2021. KIT nabízí v letním semestru volitelný předmět Internetové technologie, který volně navazuje na předmět Informační a komunikační technologie. Absolvováním předmětu získáte znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti internetových technologií – naučíte se jak vybrat správné technologie pro elektronický obchod, jak správně využít možností grafiky, jaké jsou principy používání multimédií, jak se správně orientovat v záplavě dat a informací na internetu – tedy jak velmi dobře používat vyhledávače pro získávání potřebných podkladů, pro psaní případových studií, pro zpracování bakalářské práce, pro svá rozhodnutí. Dále zjistíte, jaké jsou možnosti využití informačních systémů ve webovském prostředí. Samozřejmě tím získáte dobré základy pro další volitelné předměty ve vyšších ročnících – pro Web design, Elektronický obchod, předměty které si pravidelně studenti volí a povinné Informační systémy.

 

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz