Vědecko-výzkumný workshop KIT - Všeradice 2019

Vědecko-výzkumný workshop zaměřený na prezentaci výsledků výzkumu studentů magisterských studijních programů se uskutečnil 28. února 2019 ve Všeradicích v rámci 21. ročníku semináře pro diplomanty Katedry informačních technologií ČZU v Praze.

Na workshopu vystoupilo s příspěvky celkem 75 studentů, z toho devět zahraničních z osmi různých zemí. Studenti prezentovali výsledky vlastního výzkumu v rámci zpracovávaných závěrečných prací vedených pedagogy z Katedry informačních technologií. Na výzkumu se dále podíleli konzultanti a oponenti z firemního prostředí, státní správy a dalších institucí. Témata prací v rámci workshopu odpovídají vědecko-výzkumnému zaměření katedry a fakulty. 
 
Příspěvky byly prezentovány v pěti komisích, ve kterých zasedlo celkem 30 pedagogů a odborníků z praxe, např.  Ing. Ondřej Hradecký (SIS PEF ČZU), Ing. Ondřej Fátor (SIS PEF ČZU), Ing. Miroslav Hrubý (CompAct Bohemia, s.r.o.), Ing. Ivo Šašek (MAS Pošumaví), Ing. Miroslav Jungwirth (Trigama International) a další. Vyhodnocení a ocenění závěrečných prací proběhlo za účasti děkana PEF ČZU v Praze Ing. Martina Pelikána, Ph.D. a Ing. Markéty Hruboňové (Česká pojišťovna).

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz