Vědecko-výzkumný workshop KIT - Všeradice 2017

Vědecko-výzkumný workshop zaměřený na prezentaci výsledků výzkumu studentů magisterských studijních programů se uskutečnil 2. března 2017 ve Všeradicích v rámci 19. ročníku semináře pro diplomanty Katedry informačních technologií ČZU v Praze. Součástí semináře byl také Hackathon a soutěž o nejlepší prezentace závěrečných magisterských prací.

Na workshopu vystoupilo s příspěvky celkem 90 studentů, z toho sedm zahraničních ze šesti různých zemí. Studenti prezentovali výsledky vlastního výzkumu v rámci zpracovávaných závěrečných prací vedených pedagogy z Katedry informačních technologií. Na výzkumu se dále podíleli konzultanti a oponenti z firemního prostředí, státní správy a dalších institucí. Témata prací v rámci workshopu odpovídají vědecko-výzkumnému zaměření katedry a fakulty. 

Příspěvky byly prezentovány v pěti komisích, ve kterých zasedlo celkem 28 pedagogů a odborníků z praxe, např.  Ing. Vojtěch Machoň (Ministerstvo zemědělství ČR), Ing. Ondřej Hradecký (SIS PEF ČZU), Ing. Ivo Šašek (MAS Pošumaví), Mgr. Barbora Václavíková (SAP Concur), Mei Málková, BA (SAP Concur),  Ing. Miroslav Jungwirth (Trigama International), Ing. Murodjon Ganiyev (Siemens), Ing. Jan Rajtr (Constructo) a další. Vyhodnocení a ocenění závěrečných prací a výstupů soutěže v prototypování aplikací proběhlo za účasti děkana PEF ČZU v Praze Ing. Martina Pelikána, Ph.D.

Sborník abstraktů prezentovaných a obhájených prací se seznamem autorů a vedoucích diplomových prací je k dispozici zde.

  

 

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz