Student competition Hackaton Vseradice 2017 retrospect

The second year of students competition in prototyping applications on a given topic - Hackathon Všeradice 2017 took place as part of diploma seminar.

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

Celá akce (Diplomantský seminář a Hackathon) se konala za podpory společnosti Concur, která věnovala hodnotné ceny. Další ceny poskytli Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR, Katedra informačních technologií i další partneři akce. PEF ČZU v Praze také odměnila vítězné týmy mimořádným stipendiem.

Soutěže se účastnilo celkem 5 týmů, které vytvářely prototypy mobilních aplikací pro zemědělství.

Na výběr byla dvě konkrétní zadání, ze kterých si týmy mohly zvolit ten, který jim je nejbližší, případně je dále rozvíjet:

  1. Využití mobilní aplikace pro přehled o chytré farmě a její řízení
  2. Hra pro popularizaci zemědělství, venkova nebo potravinářství

Více informací o prototypování a podstatě soutěže je možné se dočíst v samostatném článku.

Téma bylo vyhlášeno při zahájení. Všechny týmy se ihned pustily do analýzy a návrhu svých aplikací. Rozmyslely si téma, rozdělily práci a začaly vyvíjet své prototypy. Úkolem bylo vytvořit nejen samotný návrh aplikace, ale také scénáře využití a na závěr akce vše prezentovat.

Závěrečná prezentace byla hodnocena odbornou komisí složenou ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, zástupců společnosti Concur, pořadatelů, vedoucího Katedry informačních technologií a děkana Provozně ekonomické fakulty. Hodnocení se účastnili i samotní studenti – členové jednotlivých týmů, kteří mohli ohodnotit práce svých kolegů.

Zúčastnili se i studenti ze zahraničí, kteří navštěvují anglický obor Informatics. Jejich prezentace tak probíhala v anglickém jazyce. I přes určitou jazykovou bariéru nakonec proměnili svoji účast ve velký úspěch a jejich prototyp byl nejlépe hodnocen.

A jaké nápady v rámci Hackathonu vznikly?

Většina týmů zvolila první nabízené zadání. Někteří studenti měli zajímavé nápady a řešení, jiní měli naopak propracovanější prototypy. Hodnotilo se v několika kategoriích, které zahrnovaly samotnou prezentaci, prototyp i celkový nápad a scénář použití. Vítězný tým dokázal skloubit jak propracovaný prototyp, tak dobrý nápad a popis řešení.

4th - 5th place: Team DROP TABLE

Members: Jiří Čtrnáctý, Adam Rojdl

The main idea is to share anonymous data collected on farms in a central database, and the possibility for processing and evaluation. The application shows all the data and analysis in one place. On the basis of all the data a further action recommendation might show up for maximum effectiveness of farmers, to increase global revenues, and support emerging farmers.

4th - 5th place: Team GreatSolution

Members: Andrey Berest, Roman Boklah

The prototype demonstrates the use of spectral analysis for the improvement of soil properties and crop condition ratings. Solution brings many benefits for farmers - eg. in the form of improving the quality of management, production optimization, time savings and increased revenues.

3rd place: Team AppVenture

Members: Jakub Štěpán Novák, Petr Kejda

The focus is primarily on a prototype of smart vineyard. It shows the outputs of sensors, analysis, forecasts, etc.. The resulting prototype demonstrates an application that gives an overview of the wide customization options, according to user needs.

2nd place: Team Lorem Ipsum

Members: Vojtěch Dušek, Jan Kanta

Country Challenge is a game that aims to get people back to the countryside and promote agriculture and the regions in general. It works on the principle of challenges. Game prompts the user to complete the selected task from the menu within the time limit, while capturing a video of themselves. For example, to muck out on selected farm. Person that meets the challenge the fastest, wins.

1st place: Team Matrix

Members: Quan Tung Duong, Nzube Victor Okoye

Aplikace slouží pro vzdálenou správu všech zařízení chytré farmy. Využívá data o pozemcích, data z různých senzorů IoT, precizního zemědělství, vizualizace v mapě a vše poskytuje v jednoduché formě jako informační podporu pro rozhodování a řízení.

The application is used for remote management of smart devices on farms. It uses data about land, data from various IoT sensors, precision agriculture, it renders a map and provides everything in a simple form as information support for decision making and management.

We thank all participants in the event and look forward to next year!

Gallery
Contact

Secretariat

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Office: E342

Address

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz