Specialized laboratories

Laboratory of network and Internet technologies (LNIT) - PEF D326

Specializovaná počítačová laboratoř pro praktickou výuku a samostatnou práci studentů zaměřená na síťové a internetové technologie. Je využívána především v oblasti standardní výuky (předměty Počítačové sítě, Internetové technologie, Webdesign, Značkovací jazyky, Elektronický obchod a podnikání, apod.) a dále ve specializovaných kurzech CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) - CISCO CCNA R&S 1 až CISCO CCNA R&S 4. Laboratoř je také certifikována v rámci akreditovaného střediska CZ 033 pro ECDL Core a pro ECDL Advanced.

Specialized computer laboratory for practical classes and individual work focusing on network and Internet technologies. It is mainly used in the standard education (subjects Computer networks, Internet technologies, Web Design, Markup Languages, Electronic commerce and Business, etc.), and in specialized courses CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) - from CISCO CCNA R&S 1 to CISCO CCNA R&S 4. This laboratory is also certified in accredited centers CZ 033 for ECDL Core and for ECDL Advanced.

Professional guarantee for LNIT laboratory is provided by the Department of Information Technology. Service provided by FEM Centre of Information Services.

Detailed information about CISCO CCNA.

Detailed information about ECDL.

 

Laboratory of audiovisual, graphic and mobile technologies (LAVGMT) - E235

The laboratory is focused on computer graphics, audiovisual data processing and development of mobile applications. It is mainly used in the standard education and in specialized courses (eg. Computer Graphics, Application Development for Mobile Devices - Android, etc.). The laboratory also facilitates applied research and independent activities of students (Masters Degree and Ph.D. students). The laboratory contains a mobile Android classroom that allows lectures outside the laboratory and outside the university campus itself.

Professional guarantee for laboratory is provided by the Department of Information Technology. Service provided by FEM Centre of Information Services.

Detailed information about technical and software equipment.

Laboratory for study of human behaviour / Human Behaviour Research Unit (HUBRU)

HUBRU is a specialized department of the faculty, which consists of two laboratories - Collaborative usability lab and Virtual reality station. The laboratory also has mobile sets for measuring biometric data - eye tracking and biofeedback.

Department of Information Technologies uses this laboratory for research activities mainly on the analysis of user interface (usability and UX), software testing, development and testing tools for import, transformation and data visualization, etc.

Service of HUBRU is provided by FEM Centre of Information Services.

HUBRU HUBRU HUBRU

 

 

Contact

Secretariat

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Office: E342

Address

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz