Projektový meeting SAGRE

Ve dnech 25. - 28. dubna 2023 pořádala Katedra informačních technologií PEF mezinárodní setkání partnerů a odborné školení vybraných expertů z oblasti využívání ICT v zemědělství v rámci programu Sagre (Erasmus+) – Tools for digital and sustainable agriculture - Smart AGri Expert.

Jeden den byl věnován projektovému meetinu partnerů. Další dny byly věnovány programu odborníků, kterých se zúčastnilo 20. Většina z nich přijela z Turecka a Makedonie. Zahraniční experti absolvovali nabitý třídenní program na univerzitní půdě.

Velmi zajímavé byly vzdělávací přednášky odborníků z ČZU v Praze na vybraná aktuální témata z oblasti ICT jako např. Precizní zemědělství, IoT či satelitní snímkování.

Neméně atraktivní částí programu byly exkurze do Libosadu, který je vybudován v areálu České zemědělské univerzity v Praze a nově otevřený Potravinářský pavilon, kde byla součástí exkurze i ochutnávka výrobků.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na této náročné akci podíleli.

Fotogalerie
Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz