Proběhl workshop na téma zpracování 3D cloudových dat

Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze uspořádal workshop na téma zpracování 3D cloudových dat.

Na workshopu vystoupil zahraniční odborník Dr. Serkan Kartal, který působí na Katedře informačních technologií PEF ČZU na pozici postdoc. Dr. Kartal prezentoval přehled algoritmů pro předzpracování údajů shromážděných platformami pro sledování růstu plodin. Díky těmto algoritmům lze shromážděná data o plodinách (point clouds) oddělit od jiných objektů, půdy a šumu. V rámci workshopu byly diskutovány výhody a nevýhody algoritmů a byly představeny výsledky testování algoritmů na vzorových datech. 

Workshop byl zorganizován Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze v rámci tradičního Diplomantského semináře KIT a Vědeckovýzkumného workshopu ve Všeradicích dne 27. února 2020.

Fotogalerie
Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz