Prezentace workshopu „Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“

Dne 24. ledna 2019 se pod odbornou garancí Katedry informačních technologií PEF uskutečnil workshop „Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“ na České zemědělské univerzitě v Praze. Hlavním tématem workshopu byla prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty.

Organizace sdružené v Plan4all hrají dnes významnou roli v EU výzkumu v rámci programu Horizon 2020. V letošním roce se jim podařilo získat 6 nových projektů (SmartAgriHub, EO4Agri, PoliRural, STARGATE, SIEUSOIL, INNOVAR, první dva z nich již běží). Hlavní část konference byla věnována prezentaci výstupů z již běžících projektů: NextGEOSS, DataBio, IoF2020, SKIN, ROSIE, PoliVisu, EUXDAT, AgroTeach 4.0, Enabling, Premia, AFarCloud, EO4Agri, Simona, SmartAgriHub, LIVERUR. Následující část konference navazovala na prezentaci výsledků z hackathonů a další aktivity sdružení Plan4all.

Prezentace ke stažení: http://www.wirelessinfo.cz/en/prezentace-z-workshopu-na-czu-24-1-2019-ke-stazeni/

Video ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=pTW_G1H7o0g
Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz