Přednášky odborníků z praxe v předmětu ISSS

Chcete se více seznámit s problematikou státní správy a využít později (jak při dalším studiu, tak také v praxi) získané znalosti a zkušenosti odborníků zaměřených na oblasti využití dat, informací a znalostí ve venkovském prostoru, podporu venkova, vlivu na jeho rozvoj. V dalších přednáškách poznáte výhody využití informačních systémů pro rozvoj měst a obcí. Přednášet budou odborníci, kteří se daným problematikám profesně dlouhodobě věnují. Přednášky si můžete vybrat jednotlivě, nejsou na sebe navzájem propojené.

Přednášky se uskuteční v uvedených termínech (vždy středa) na posluchárně EI od 17:30h.

16.11.2016: Ing. Ivo Šašek, CSc. (MAS Pošumaví) - Informační podpora venkova a venkovské veřejné správy

23.11.2016: Ing. Václav Koudele (Microsoft) - Informační systémy ve veřejné správě

7.12.2016: Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. (Triada) - Informační systém Munis jako příklad informačního systému pro města a obce

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz