Přednáška: IS Munis: informační systém pro města a obce

E IV, 17:30, host: Mgr. Tomáš Lechner (Triada), předmět eGovernment

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz