Přednáška: Informační systémy ve veřejné správě

EI, host Ing. Václav Koudele (Microsoft), ISSS pro 1. navazující VSRR a HKS

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz