POČÍTAČOVÁ GRAFIKA PRO ZS 2020/2021

Přihlašování na volitelný předmět Počítačová grafika vyučovaný v zimním semestru 2020/2021.

Cílem předmětu je podat základní informace o současné počítačové grafice a souvisejících tématech. Je zaměřen na porozumění a shopnost praktického uplatnění zásad tvorby, uchování a přenosu obrazových dat. Kromě teoretických poznatků je zaměřen na zvládnutí práce v rastrovém a vektorovém grafickém editoru.Studenti se naučí správně využívat prostředků počítačové grafiky pro zvýšení názornosti sdělované informace při tvorbě tištěného i elektronického dokument, používat rastrový i vektorový grafický editor k úpravě či pořízení obrazových dat, vhodně používat různé grafické formáty.

Předmět rovněž doporučujeme pro studenty oboru Inovativní podnikání!

Registrace

Na tuto akci se v současné době není možné přihlašovat. Registrace ještě nezačala, nebo již byla ukončena.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz