Noc vědců 2021

Dne 24. září 2021 se Katedra informačních technologií PEF zúčastnila akce Noc vědců s projektem Automatická klasifikace činností během textování UX a použitelnosti.

Letošní program Noci vědců byl zaměřen na téma ČAS.  Katedra zde představila projekt, který zkoumá možnosti automatizace vyhodnocování dat z eye trackingu (sledování pohybu očí) při testování user experience (UX) a použitelnosti. 

V rámci výzkumu bychom rádi použili technologie machine learningu tak, abychom dokázali prozatím identifikovat formulářové prvky, se kterými uživatel pracuje. Na tom budeme v budoucnu stavět. Snahou v první fázi je, že budeme schopni identifikovat místa, kde jsou problémy s použitelností. To by přineslo značnou úsporu času potřebného pro analýzu dat z laboratoře. Deset minut záznamu z testování použitelnosti často zabere až hodiny analýzy,“  zamýšlí možnosti dalšího využití hlavní řešitel projektu Automatické klasifikace činností během textování UX a použitelnosti Ing. Jan Masner, Ph.D.

Akci Noc vědců na ČZU v Praze navštívilo téměř 750 lidí. Vybrané fotografie naleznete ve Fotogalerii. Další informace o akci jsou k dispozici na následujících odkazech:

 

Fotogalerie
Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz