Náhradní DP/ BP seminář – termín ukončení (SZZ) únor 2022

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2022 a nemají účast na semináři dosud splněnou nebo mají od vedoucího práce doporučeno absolvovat seminář znovu.

Účast na semináři je povinnou součástí 2. zápočtu DP/BP.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce.

Na seminář je možné se přihlašovat od 4. 10. 2021 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2021! Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí).

 

Přihlašování zde od 4. 10. 2021

Pondělí 25. 10. 2021 (9:00)   - PŘIHLÁSIT SE  (4. 10. 2021 - 18. 10. 2021)

Pondělí 25. 10. 2021 (13:00) - PŘIHLÁSIT SE  (4. 10. 2021 - 18. 10. 2021)

Úterý 2. 11. 2021 (9:00)        - PŘIHLÁSIT SE  (4. 10. 2021 - 18. 10. 2021)

Seminář se uskuteční v zasedací místnost PEF E155.

Případné změny dle aktuální epidemiologické situace budou zveřejněny na webu katedry.

Organizační pokyny:

  • svoji prezentaci zaslat mailem nejpozději den předem do 15:00 hodin Ing. Hellerové
  • dodržet maximálně 10 minut na prezentaci DP / 5 minut na prezentaci BP
  • předpokládáme civilní oblečení

 

Harmonogram semináře

 

Další informace a dotazy – vedoucí práce.

Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz