MS Excel - zimní semestr 2019/2020

KIT nabízí doplňkový kurz MS Excel. Náplní kurzu je rozšíření znalostí pro plnění podmínek zápočtu z předmětu Informační a komunikační technologie (týká se 1. ročníků bakalářského stupně studia na PEF ČZU v Praze).

Katedra informačních technologií PEF pořádá doplňkový kurz MS Excel pro studenty. Témata kurzu jsou provázána s vybranými tématy cvičení předmětu Informační a komunikační technologie, odevzdávanými úkoly v Moodle a požadavky ke zkoušce z tohoto předmětu. Doporučeno pro obory PaE, PaA, HKS a VSRR (pro 1. ročníky bakalářského stupně studia na PEF ČZU v Praze).

Probíraná témata:

 1. Zadávání a výběr dat, úprava obsahu buněk
  Automatická filtrace - řešení úkolu č. 184
 2. Kopírování, přesouvání, mazání buněk
  Statistické funkce pro podmíněný počet a podmíněný součet - řešení úkolu č. 222
 3. Výběr buněk, řádků, sloupců
  Databázové funkce – řešení úkolu č. 252
 4. Kontingenční tabulky
 5. Formátování buněk
  Výpočty v kontingenčních tabulkách – řešení úkolu č. 312
 6. Práce s listy
  Kombinovaný graf – řešení úkolu č. 343
 7. Vytváření vzorců
 8. Práce s funkcemi
 9. Příprava na zápočet
 
Kurz pro PAA, HKS a VSRR probíhá od 15. 10. do 10. 12. 2019
Každé úterý od 8:45  do 10:15
Místnost: C24
Počet lekcí: 9 (13,5 hodiny)
Trvání lekce: 90 minut
Lektor: Vladimír Očenášek
Cena kurzu: 2 662 Kč (včetně DPH)
Kurz pro PAE, HKS a VSRR probíhá od 21. 10. do 17. 12. 2019
Každé pondělí od 8:45  do 10:15
Místnost: C24
Počet lekcí: 9 (13,5 hodiny)
Trvání lekce: 90 minut
Lektor: Vladimír Očenášek
Cena kurzu: 2 662 Kč (včetně DPH)

Pokud máte zájem, zaregistrujte se a proveďte platbu do 21. října 2019.
Platební pokyny obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Nově Pondělí (kurz pro PAE, HKS a VSRR) 8:45 - 10-15, C24 - Registrace

Úterý (pouze PAA) 8:45 - 10:15, C24 - Registrace

(Kapacita kurzu je 20 míst. V případě velkého zájmu lze otevřít další kurz v náhradním termínu.)

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přihlášky a včasná platba!

Pro další otázky kontaktujte Mgr. Ing. Vladimíra Očenáška, Ph.D.: ocenasek@pef.czu.cz

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz