Katedra informačních technologií v Africe

Zástupci Katedry informačních technologií se v září 2019 zúčastnili v Maroku dvou vědeckých konferencí. Na „2nd Conference of the Pan African Society for Agricultural Engineering (PASAE - AfroAgEng) on ROLE OF AGRICULTURAL ENGINEERING IN MEETING THE CHALLENGE OF GLOBAL FOOD SECURITY“ byl prezentován projekt PoliRural, jehož je KIT koordinátorem.

Vlastní prezentace projektu a především související panelová diskuse vzbudila mezi účastníky konference značný zájem. Rozsáhlá diskuse ukázala, že problematika rozvoje venkova řešená v projektu PoliRural není specifikem pouze evropských zemí, ale má mnohem širší dopad a to i v rozvíjejících se zemích Afriky.

Na 5th Interregional CIGR Conference on CHALLENGES OF WATER MOBILIZATION AND SOIL CONSERVATION IN BETTER ADAPTING TO CLIMATE CHANGE byl prezentován příspěvek „GIS technologies as a decision support tool in water management“ prezentující aktivity katedry v oblasti využití geografických informačních systémů a nakládání s vodními zdroji.

Na základě proběhlých jednání začala vznikat nová síť spolupracujících organizací a dalších partnerů.

Fotogalerie
Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz