Informační a komunikační technologie v zemědělství ČR - průzkum 2021

V jarním období březen - duben 2021 proběhlo on-line dotazníkové šetření rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) v podnicích zemědělské výroby, které zahrnovalo území celé České republiky.

Uvedená problematika ICT byla rozšířena o dopad pandemie COVID-19 na tuto oblast. Cílem bylo analyzovat rozvoj a kvalitu internetové konektivity ve venkovských regionech (zde působí naprostá většina podnikatelských subjektů), vybavenost technickým a programovým vybavením, využívání moderních technologií (struktura, intenzita) a dále zjistit aktuální vývojové trendy (využití senzorových čidel, atp.).

Tento průzkum navazuje na šetření provedená v předchozích letech, která jsou periodicky prováděna od roku 1999.

Byly tak získány dotazníky od více než 700 podniků, které jsou aktuálně zpracovávány a vyhodnocovány. V září budou kumulované zajímavé výstupy prezentovány na portálu AGRIS.

Tento nekomerční výzkum provádí Katedra informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v rámci dlouhodobé koncepce výzkumné činnosti.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz