Hackathon Všeradice 2018 - pravidla

Pořadatelem je Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze

Soutěž je určena pro studenty PEF ČZU v Praze.

Soutěžící se musí přihlásit přes web KIT.

Registrace soutěžícího musí být potrzena ze strany pořadatele.

Soutěží dvou-členné týmy.

Využívat je možné internet a jakékoli vlastní zařízení.

Veškeré výsledky musí být vytvořeny v místě a čase konání soutěže. Je zakázáno používat již hotové návrhy.

Předmětem soutěže je tvorba prototypu aplikace.

Účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

Účastníci musí dbát slušného chování a dobrých mravů.

Při nedodržení pravidel soutěže může pořadatel vyloučit účastníka nebo celý tým, jehož je členem, ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Způsob výběru vítěze určuje pořadatel.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz