Volitelný předmět: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA (ETE65E)

Vyučováno v: 3. ročník | Obor: všechny | Semestr: zimní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Absolventi získají teoretické i praktické znalosti v oblasti práce s grafickými formáty, úpravou fotografií a tvorbou moderního grafického designu webových stránek. Znalosti se týkají nejnovějších poznatků v oboru počítačové grafiky a designu. Rozumějí principům tvorby grafiky, ovládají dobře grafické editory Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v tomto oboru vědění. Získané znalosti mohou využít pro získání příslušného certifikátu ECDL.
Případné otázky směřujte na Ing. Michala Hrušku, Ph.D. (jabko@tf.czu.cz) nebo Ing. Pavla Šimka. Ph.D. (simek@pef.czu.cz)


Na tuto akci se v současné době není možné přihlašovat. Registrace ještě nezačala, nebo již byla ukončena.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz