Diplomantský seminář Všeradice 2021 / Diploma Thesis Seminar by DIT at Všeradice 2021


Přihlašování do:
7. 2. 2021 23:59
Termín akce:
25. 2. 2021 od 09:00 do 19:00
Volná místa:
57 ze 100
Místnost:
Zámecký areál Všeradice

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz