Diplomantský seminář Všeradice 2021

Dne 25. 2. 2021 se bude konat v pořadí již 23. diplomantský seminář (vědecko-výzkumný workshop KIT). Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2021. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP.

Na seminář je možné se přihlašovat od 12. ledna 2021 prostřednictvím webu KIT viz registrace níže.

Uzávěrka přihlášek je 7. února 2021. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu celodenního semináře (studenti budou rozděleni do komisí).

Vzhledem k mimořádné situaci se varianta konání akce a případná bezpečnostní opatření budou oznamovat emailem všem registrovaným účastníkům akce  podle aktuální epidemiologické situace (a zveřejněny na webu KIT a Facebooku).

  • první organizační upřesnění bude 10. února 2021
  • další upřesnění podle aktuální epidemiologické situace

Možné varianty konání akce (25. 2. 2020):

  1. Diplomantský seminář se bude konat v zámeckém areálu ve Všeradicích. V tomto případě bude zajištěna strava (oběd, večeře) pro registrované studenty a bude nutné zaplatit poplatek 370 Kč za stravu. Dále nabídneme možnost využití dopravy autobusem. Platbu studenti provedou až na na e‑mailovou výzvu s platebními údaji v termínu od 11. 2. 2021 do 20. 2. 2021 (v případě nenadálé změny na další varianty bude poplatek stornován – vrácen).

  2. Diplomantský seminář se bude konat v areálu ČZU v Praze. Předpokládá se vytvoření homogenních skupin, které se nebudou potkávat. Dále budou zajištěna všechna aktuálně platná protiepidemiologická opatření.

  3. Diplomantský seminář bude konán on-line v distančním režimu. Všichni studenti dostanou email od předsedy komise (do které byli přiřazeni) s příslušným odkazem na Google Meet/MS Teams (odkaz se bude lišit pro každou komisi).

Než začnete klást jakékoliv dotazy, prostudujte si řádně předchozí text.

Registrace zde do 7. února 2021

Dotazy k organizaci semináře:

Ing. Eva Kánská, kanska@pef.czu.cz, 736 129 040

Další dotazy ohledně vlastní DP a její prezentace:  
příslušný vedoucí práce

Předchozí ročník Diplomantského semináře Všeradice KIT.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz