Diplomantský seminář Všeradice 2021

Dne 25. 2. 2021 se bude konat v pořadí již 23. diplomantský seminář (vědecko-výzkumný workshop KIT). Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2021. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP.

Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu celodenního semináře (studenti budou rozděleni do komisí).

Uzávěrka přihlášek byla ukončena 7. února 2021. Na seminář se již nelze standardně přihlásit, pouze jako případný náhradník (emailem Ing. Kánské).

Vzhledem k přetrvávající mimořádné situaci s nejistým výhledem se Diplomantský seminář bude konat on-line v distančním režimu. Všichni studenti dostanou nejpozději 18. 2. 2021 email od předsedy komise (ke které budou přiřazeni) s příslušným odkazem na Google Meet/MS Teams (odkaz se bude pro každou komisi lišit!).

Dotazy k organizaci semináře:

Než začnete klást jakékoliv dotazy, prostudujte si řádně předchozí text.

Harmonogram ZDE

Ing. Eva Kánská, kanska@pef.czu.cz, 736 129 040

Další dotazy ohledně vlastní DP a její prezentace:  
příslušný vedoucí práce

Předchozí ročník Diplomantského semináře Všeradice KIT.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz