Diplomantský seminář KIT - Všeradice 2020

Dne 27. 2. 2020 se bude konat v pořadí již 22. diplomantský seminář. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2020. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP.

Na seminář je možné se přihlašovat od 12. prosince 2019 prostřednictvím webu KIT viz níže.

Uzávěrka přihlášek a plateb registračního poplatku je 7. února 2020. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu celodenního semináře (studenti budou rozděleni do komisí).

Organizační pokyny:

- dostavit se do areálu Zámku ve Všeradicích nejpozději do 9:00 hod;

- areál Zámku ve Všeradicích bude zpřístupněn již od 8:00 hod;

- z flash disku nahrát svoji prezentaci na plochu počítače;

- dodržet maximálně 10 minut na prezentaci DP;

- předpokládáme civilní oblečení.

Informace pro studenty, kteří pojedou autobusem: autobus odjíždí v 7:00 hod od Menzy ČZU v Praze.

 

 

Registrace bude spuštěna 12. prosince 2019

Další informace a dotazy – vedoucí práce.

Organizační garant semináře:  Ing. Eva Kánská (kanska@pef.czu.cz, 224 382 390)

Registrace

Přihlašování do:
7. 2. 2020 23:59
Termín akce:
27. 2. 2020 od 09:00 do 19:00
Volná místa:
38 ze 100
Místnost:
Zámecký areál Všeradice

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz