Diplomantský seminář KIT - Všeradice 2018

Jubilejní 20. diplomantský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2018. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP.

Na seminář je možné se přihlašovat od 14. prosince 2017 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek a plateb registračního poplatku je 10. února 2018. Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Časová dotace na obhajobu studenta je 15 minut, z toho 10 minut prezentace.

Práci a její prezentaci nepodceňovat, v případě nepřesvědčivých výsledků vedoucí práce doporučí odklad odevzdání práce a SZZ (neudělení zápočtu).

Další informace a dotazy – vedoucí práce.

Organizační garant semináře:  Ing. Eva Kánská (kanska@pef.czu.cz, 224 382 390)

 

Pokyny pro studenty DP seminář

Dne 1. března 2018 se sejdeme ve Všeradicích nejpozději do 9:00!!

Areál Zámku ve Všeradicích bude zpřístupněn již od 8:00 hod.

Jednání komisí začíná v 9:30, před začátkem je třeba nahrát prezentace.

Informace pro studenty, kteří pojedou autobusem: autobus odjíždí v 7:00 hod od Menzy ČZU v Praze.

Studenti, kteří provedli platbu 20. února 2018 a později, si pro jistotu přinesou potvrzení o provedené platbě!

Harmonogram semináře

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz