DIPLOMANTSKÝ SEMINÁŘ KIT - VŠERADICE 2016

18. ročník semináře pro diplomanty Katedry informačních technologií se uskuteční 25. 2. 2016. Podrobnější informace budou průběžně doplňovány.

Aktuálně


Diplomantský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2016. Účast na semináři je povinnou součástí 2. zápočtu DP ze ZS v 5. ročníku.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP.

Na seminář je možné se přihlašovat od 14. ledna 2016 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je 19. února 2016. Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Na každého studenta je dle harmonogramu určeno max. 10 minut na prezentaci DP a cca 5 minut na obhajobu a dotazy (předpokládáme civilní oblečení).

V případě dotazů se obracejte na organizační garanty akce:


Aktuálně

Zpráva o proběhlém semináři

Vzhledem k vyčerpané kapacitě autobusu je nutné řešit naléhavé případy spojené s dopravou na seminář osobně s Ing. K. Kubatou (kubata@pef.czu.cz).

REGISTRACE UZAVŘENA

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz