Cyklus přednášek odborníků z praxe ZS 2021/2022

Katedra informačních technologií po vynucené pauze opět pořádá v ZS 2021/2022 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z předpokládaných pěti nabízených přednášek budou čtyři ze záznamu. Cyklus přednášek probíhá v ZS (období říjen až leden).

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti oboru Informatika, dále studenti ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského, 1. a 2. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Web design, Počítačové sítě, Internetové technologie Client Side, ICT pro managery a jejich ekvivalenty v anglickém jazyce Computer Networks, Internet Technologies Client Side, ICT for managers, Information Systems a Business Information Systems.

Ke každé přednášce budeme postupně doplňovat o záznam (video s přednáškou). Nejpozději očekáváme všechny předtočené přednášky odborníky do 15. listopadu 2021.

 

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  
11. 11. 2021 Infrastruktura a bezpečnost internetu a sítí CESNET

Tomáš Košňar

CESNET
D326

Záznam

(k dispozici později)

Přednáška bude zaměřena na důvody, proč je monitoring v moderních komunikačních sítích stále důležitější. Současně bude poukázáno na některé problémy, s nimiž se v souvislosti s vývojem sítí současný monitoring setkává.

on-line

Síť s podporou data-driven přístupu pro IT i business oddělení

Dominik Soukup

CISCO Systems (Czech Republic) s.r.o. čj Záznam

Stabilní a jednotná síťová infrastruktura je důležitým předpokladem pro plynulý a bezpečný chod libovolné společnosti bez ohledu na velikost. Pryč jsou doby, kdy síťová infrastruktura sloužila jen pro internetové připojení uživatelů. V síti se objevuje stále více různorodých koncových zařízení, která mají různé role a jsou určená odlišným skupinám uživatelů. V rámci toho webináře se zaměříme na možnosti využití síťových prvků Cisco Catalyst a Meraki pro vytvoření jednotné a univerzální infrastruktury pro dnešní a budoucí potřeby. Následně si ukážeme nástroj Cisco DNA Spaces, který využívá možnosti jednotné infrastruktury a dokáže pomoci při řešení IT incidentů, sběru a monitoringu dat z drátových i bezdrátových senzorů či business analýze vašich procesů.


on-line

Cloudová platforma Cisco Meraki

Andrej Jeleník a Filip Pávek

CISCO Systems (Czech Republic) s.r.o. čj

Záznam

Meraki je silnou součástí Cisco portfolia a jako lídr v cloudových technologiích nabízí neustálý přístup k inovacím. Připojte se spolu s námi na tento webinář a získejte přehled o novém portfoliu z dílny Meraki.K tradičním řešením, jakými jsou bezpečnostní zařízení Meraki MX, Switche MS a bezdrátové přístupové prvky MR, přibývají senzory na monitoring prostředí. Díky cloudovému managementu dokážete rychle a bezpečně spravovat tisíce senzorů pro sledování teploty, vlhkosti, úniku vody a otevírání dveří. Fyzická bezpečnost je již tradičně doplňována kamerovým řešením s bohatou analytickou výbavou. Meraki tak vytváří jedinečné prostředí, které spojuje IT se světem IoT.

on-line

Zakázky pod lupou - Hodnotíme veřejné IT zakázky

Vít Lidinský a Petr Lidinský

nezávislí odborníci čj

Záznam

Meraki je silnou součástí Cisco portfolia a jako lídr v cloudových technologiích nabízí neustálý přístup k inovacím. Připojte se spolu s námi na tento webinář a získejte přehled o novém portfoliu z dílny Meraki.K tradičním řešením, jakými jsou bezpečnostní zařízení Meraki MX, Switche MS a bezdrátové přístupové prvky MR, přibývají senzory na monitoring prostředí. Díky cloudovému managementu dokážete rychle a bezpečně spravovat tisíce senzorů pro sledování teploty, vlhkosti, úniku vody a otevírání dveří. Fyzická bezpečnost je již tradičně doplňována kamerovým řešením s bohatou analytickou výbavou. Meraki tak vytváří jedinečné prostředí, které spojuje IT se světem IoT.

on-line

IT Governnace a Security ve Škoda Auto

Pavel Šimek

Škoda Auto, a. s.
eng

Záznam

Na přednášce se dozvíte, co znamená IT Governance a Security pro největší IT firmu v České republice.

In the lecture you will learn what IT Governance and Security means for the largest IT company in the Czech Republic.

on-line

Vztah mezi ERP a aplikacemi pro zákazníka

Pavel Šimek

Škoda Auto, a. s.
čj

Záznam

Na přednášce se dozvíte, jak funguje ve Škoda Auto moderní integrované IT řešení pro většinu administrativních procesů založené na nové flexibilní technologii.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz