Bakalářský seminář 2023

Ve dnech 19. 1., 24. 1. a 26. 1. 2023 se bude konat bakalářský seminář KIT. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení studia (SZZ) květen/červen 2023 a nemají účast na semináři již splněnou.

Místo konání semináře: zasedací místnost PEF - E155

Komise 26.1. - anglické sekce  - zasedací místnost PEF - E209

BP seminář se skládá z několika dílčích seminářů - samostatných sekcí, které probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Seminář je pro studenty, kteří zpracovávají BP na KIT, povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce ještě nemusí být v době konání semináře zcela dokončena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před SZZ, připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP.

Na semináři se hodnotí následující kritéria:

  • Cíl práce
  • Metodika
  • Obsah a přínos práce
  • Závěry a doporučení
  • Prezentace

Na seminář je možné se přihlašovat od 9. prosince 2022 prostřednictvím webu KIT – přihláška na jeden z uvedených termínů viz níže. Uzávěrka přihlášek je 9. ledna 2023. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se počítá s časovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace.

Další informace:

- vedoucí BP

- organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)

Organizační pokyny a program jednotlivých seminářů budou včas zveřejněny.

 

Studenti jako zálohu pošlou svoji prezentaci e-mailem Ing. Hellerové nejpozději den předem do 15:00 hodin.

Studenti dodrží maximálně 5 minut na prezentaci BP.

 

Harmonogram - rozpis komisí

 

 

 

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz