Archiv Hackathonu KIT

Katedra informačních technologií pravidelně pořádá soutěž studentů v prototypování aplikací na zadané téma - Hackathon.

HACKATHON

Hackathon 2021

Téma Hackathonu Výsledné nápady Videozáznam

"ČZU Smart Digital Campus"

Cílem hackathonu je vytvořit dobrý nápad, který může být využit v rámci rozvoje a budování smart řešení nejen v rámci kampusu ČZU (kampus, vesnice, město a další).

 

Absolutním vítězem Hackathonu 2021 je tým Uni Beer Group ve složení Vojtěch Šebesta a Petr Zdvořáček z Katedry informačních technologií Provozně ekonomické fakulty. Kromě hlavní ceny odborné poroty tým získal ještě cenu veřejnosti a speciální cenu T-Mobile. Svůj triumf si zasloužili za projekt Smart Lamp – chytrá řešení osvětlení kampusu, kdy lampy disponují množstvím funkcionalit, např. reagují na pohyb chodců a mohou  rozpoznat nehodu či přepadení a upozornit na ně bezpečnostní službu 

Jako druhý nejlepší porota ocenila tým Datel za aplikaci Building Infomanagement, která poskytuje standardizované informace o budovách v kampusu, jejich vybavení a umístění. Mezifakultní tým pracoval ve složení Tereza Lisá (FAPPZ), Eliška Nováková (PEF) a David Novák (PEF).

Třetí místo patří týmu “name”: “random” za aplikaci, která najde nejkratší cestu např. na přednášku a pokrývá celý kampus. Vymysleli ji studenti Technické fakulty Jan Gančev, Petr Jun a Martin Fišer.

Společnost T-Mobile také udělila speciální cenu za „nejhezčí projekt“ týmu The Kid Crowd, a to za aplikaci sledující vytíženost veřejné dopravy tak, aby se např. studenti měli šanci vyhnout přeplněným autobusům MHD při cestě na univerzitu

 
Videozáznam

 

Hackathon 2019

Téma Hackathonu Výsledné nápady Videozáznam

"IoT a chytrá ČZU"

V rámci hackathonu se soutěžilo v prototypování (návrh) aplikací na téma využití internetu věcí pro "smart campus" ČZU.

Tým "Název týmu" - Výše uvedený tým velmi netradičního jména vytvořil projekt MOEW (Management of Environmental Welfare). Byl vypracován s ohledem na efektivitu, jednoduchost, proveditelnost s pozitivním dopadem na prostředí v rámci ČZU.

Tým PIMP CORE - Greenhouse Monitor aplikuje internet věcí (Internet of Things) pro vytvoření inteligentního skleníku.

Tým DECODERS - Projekt SmartZU je zaměřen na pohodlnější využívání služeb na Univerzitě prostřednictvím většího využití mobilních telefonů, a především chytrých hodinek pro komunikaci s chytrými zařízeními ve škole.

Tým AppVenture - Aplikace zobrazuje vytíženost jednotlivých míst po areálu.

Tým iZUN - Projekt Green ČZU se zaměřuje na chytrou úsporu v počítačových učebnách ČZU založenou na detekci lidí.
 
Tým KITOVCI - Cílem aplikace je pomoci nově příchozím i stávajícím studentům v orientaci po univerzitě.
 
Videozáznam

 

Hackathon 2018

Téma Hackathonu Výsledné nápady

"Využití ICT pro podporu vzdělávání"

V rámci diplomantského semináře ve Všeradicích proběhla soutěž studentů v prototypování mobilních aplikací na zadané téma Využití ICT pro podporu vzdělávání.

Tým DREAMTEAM - Intuitivní iOS aplikace, která slouží pro studenty, aby získali nejaktuálnější informace z Univerzity.

Tým ŠTUDÁCI - Hlavní funkcí navržené aplikace je zaznamenávání docházky na přednášky a cvičení.

Tým DOP TABLE - Navržená aplikace slouží ke vzdělávání v oblasti IT bezpečnosti.

Tým SKEPSI

Tým AppVenture
 

 

Hackathon 2017

Téma Hackathonu Výsledné nápady

" 1. Využití mobilní aplikace pro přehled o chytré farmě a její řízení

  2. Hra pro popularizaci zemědělství, venkova nebo potravinářství"

V rámci diplomantského semináře ve Všeradicích proběhla soutěž studentů v prototypování mobilních aplikací pro zemědělství. Na výběr byla dvě témata.

Tým DROP TABLE - Hlavním nápadem je anonymní sdílení nasbíraných dat o farmách v centrální databázi, možnost jejich zpracování a vyhodnocení.

Tým GREATSOLUTION - Prototyp ukazuje využití spektrální analýzy pro zlepšování vlastnosti půdy a hodnocení stavu plodin.

Tým AppVenture - Zaměření prototypu je především na chytrou vinici.

Tým Lorem Ipsum - Country Výzva je hra, která má za úkol dostat lidi zpět na venkov a propagovat zemědělství a regiony obecně.

Tým MATRIX - Aplikace slouží pro vzdálenou správu všech zařízení chytré farmy. 
 

 

Hackathon 2016

Téma Hackathonu Výsledné nápady

"1. Zemědělství a Smart Agriculture

  2. Kvalita života

  3. Vzdělávání a univerzitní život"

V rámci diplomantského semináře ve Všeradicích proběhla soutěž studentů v prototypování mobilních aplikací pro zemědělství. Na vyběry studentům nabídnuty tři upřesňující okruhy, ze kterých si týmy mohly zvolit ten, který jim je nejbližší, případně je dále kombinovat.

Tým Verge - Tento tým zvolil ryze zemědělské téma v podobě chytré vinice. 

Tým NODATA - V rámci okruhu Vzdělávání a univerzitní život se tým vrhl do zlepšení služeb restauračních zařízení s aplikací nazvanou SMART CULS RESTAURANNT. 

Tým GreatSolution - Soutěží týmu se pustili do využití chytrých náramků a podobných zařízení. 

Tým A-team - Scénář využití navržené aplikace je založen na pokročilých chytrých měřících zařízeních, jež budou monitorovat spotřebu v domácnosti, data posílat do cloudu, kde budou následně vyhodnocována.

Tým Draci - Navržená aplikace Health life si klade za cíl monitorovat výživu a pohybovou aktivitu.

 

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz