Aplikované informační technologie v závlahových systémech na soukromých, komerčních a sportovních plochách

Ve spolupráci s Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze a firmou ITTEC, s.r.o. proběhla ve středu 5. 12. 2018 přednáška na téma: Aplikované informační technologie v závlahových systémech na soukromých, komerčních a sportovních plochách.

Přednáška se uskutečnila v rámci výuky předmětu Informační technologie. Přednášející na uvedené téma byli: Ing. Karel Kubata, Ph.D. (KIT PEF ČZU v Praze), Ing. Naďa Braťková a Ing. Jakub Vejsada (ITTEC, s.r.o.). Přednášky se zúčastnilo celkem 62 studentů prvního ročníku. Témata jednotlivých prezentací jsou v následujícím seznamu:

  • Voda – strategická surovina; klimatické podmínky a jejich změna … důsledky pro technologie závlahových systémů.
  • Jak funguje automatický závlahový systém? Základní přehled prvků závlahových systémů.
  • Principy nastavení závlahového režimu – evapotranspirace, srážková výška.
  • otázky
  • Inteligentní ovládací systémy závlah – přehled a rozdíly.
  • Příklady aplikací

V rámci další spolupráce byla realizována navazující přednáška na semináři Českého svazu greenkeeperů 2019, který se konal 30.1. a 31.1. 2019 v areálu ČZU v Praze. Téma přednášky bylo: Využití moderních závlahových technologií v extrémně suchých obdobích. Zde opět firma ITTEC, s.r.o. a KIT PEF ČZU v Praze prezentovaly vzájemnou spolupráci na toto aktuální odborné téma. Na obě přednášky byli pozvání studenti ČZU v Praze a další odborná veřejnost z řad například trávníkářů, groundsmanů, zahradníků a firem zabývajících se údržbou krajiny.

V rámci prezentace přednášejícího Ing. Michala Čermáka z firmy ITTEC, s.r.o. bylo uvedeno několik příkladů využití „chytré závlahy“ v závislosti na aktuální vývoj klimatu. V následující diskusi bylo řečeno větší množství dotazů, na které se mnohdy teprve hledají přesné odpovědi. S ohledem na aktuálnost tématu bude nadále vzájemná spolupráce pokračovat především formou odborných přednášek. Upoutávky na tyto přednášky budou zveřejněny na www.kit.pef.czu.cza www.ittec.cz.

 

Zpracoval Ing. Karel Kubata, Ph.D.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz