Specialized laboratories

Laboratory of network and Internet technologies (LNIT) - E223

Specializovaná počítačová laboratoř pro praktickou výuku a samostatnou práci studentů zaměřená na síťové a internetové technologie. Je využívána především v oblasti standardní výuky (předměty Počítačové sítě, Internetové technologie, Webdesign, Značkovací jazyky, Elektronický obchod a podnikání, apod.) a dále ve specializovaných kurzech CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) - CISCO CCNA R&S 1 až CISCO CCNA R&S 4. Laboratoř je také certifikována v rámci akreditovaného střediska CZ 033 pro ECDL Core a pro ECDL Advanced.

Specialized computer laboratory for practical classes and individual work focusing on network and Internet technologies. It is mainly used in the standard education (subjects Computer networks, Internet technologies, Web Design, Markup Languages, Electronic commerce and Business, etc.), and in specialized courses CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) - from CISCO CCNA R&S 1 to CISCO CCNA R&S 4. This laboratory is also certified in accredited centers CZ 033 for ECDL Core and for ECDL Advanced.

Professional guarantee for LNIT laboratory is provided by the Department of Information Technology. Service provided by FEM Centre of Information Services.

Detailed information about CISCO CCNA.

Detailed information about ECDL.

ECDL accredited laboratories and testing centre

Department of Information Technology guarantees the preparation and testing under ECDL programme (European Computer Driving Licence). Czech University of Life Sciences in Prague (DIT FEM) is an accredited centre for 033 GB ECDL Core and ECDL Advanced. Two classrooms are accredited:

  • laboratory R006 – 19 seats (accreditation valid since 2002)
  • laboratory E223 – 30 seats (accreditation valid since 2014)

Accreditation involves operating system MS Windows 7, programming equipment MS Office 2013
and following ECDL modules:

ID Name
M2 Computer Essentials
M3 Word Processing
M4 Spreadsheets
M5 Using Databases
M6 Presentation
M7 Online Essentials
M12 IT Security
AM3 Advanced Word Processing
AM4 Advanced Spreadsheets
AM5 Advanced Databases
AM6 Advanced Presentation

Professional guarantee for laboratory is provided by the Department of Information Technology. Service provided by FEM Centre of Information Services.

Detailed information about ECDL.

E223

Laboratory of audiovisual, graphic and mobile technologies (LAVGMT) - E235

The laboratory is focused on computer graphics, audiovisual data processing and development of mobile applications. It is mainly used in the standard education and in specialized courses (eg. Computer Graphics, Application Development for Mobile Devices - Android, etc.). The laboratory also facilitates applied research and independent activities of students (Masters Degree and Ph.D. students). The laboratory contains a mobile Android classroom that allows lectures outside the laboratory and outside the university campus itself.

Professional guarantee for laboratory is provided by the Department of Information Technology. Service provided by FEM Centre of Information Services.

Detailed information about technical and software equipment.

Laboratory for study of human behaviour / Human Behaviour Research Unit (HUBRU)

HUBRU is a specialized department of the faculty, which consists of two laboratories - Collaborative usability lab and Virtual reality station. The laboratory also has mobile sets for measuring biometric data - eye tracking and biofeedback.

Department of Information Technologies uses this laboratory for research activities mainly on the analysis of user interface (usability and UX), software testing, development and testing tools for import, transformation and data visualization, etc.

Service of HUBRU is provided by FEM Centre of Information Services.

HUBRU HUBRU HUBRU

Special education laboratory with Apple computers - E341

This laboratory is intended primarily for teaching computer graphics and postproduction of audio-visual materials. There are 24 iMac running OS X.

Department of Information Technology uses a laboratory for teaching of specialized subjects (eg. Computer Graphics, Application Development for Mobile Devices - Android, and others), the service is provided by FEM Centre of Information Services.

E341