Přednáška: IS Munis: informační systém pro města a obce

E IV, 17:30, host: Mgr. Tomáš Lechner (Triada), předmět eGovernment