Přednáška: Informační systémy ve veřejné správě

EI, host Ing. Václav Koudele (Microsoft), ISSS pro 1. navazující VSRR a HKS