Odborná stáž magisterských studentů Fakulty informačních technologií Eurasijské národní univerzity L.N.Gumilyova

Studenti magisterského studijního programu Informatika Fakulty informačních technologií Eurasijské národní univerzity L. N. Gumilyova navštívili Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze ve dnech 14. - 23. března a 14. - 24. listopadu 2016.

Studenti magisterského studijního programu Informatika Fakulty informačních technologií Eurasijské národní univerzity L. N. Gumilyova navštívili Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze ve dnech 14. - 23. března a 14. - 24. listopadu 2016.

Celkem 20 studentů závěrečného ročníku magisterského oboru Informatika se seznámilo s prostředím a studijními obory vyučovanými na Provozně ekonomické fakultě. Mezi hlavní body programu patřilo setkání s proděkanem pro mezinárodní vztahy doc. Ing. Karlem Tomšíkem, Ph.D., návštěva laboratorě pro studium lidského chování HUBRU a účast na vybraných přednáškách a cvičeních v anglickém jazyce pod vedením Ing. Miloše Ulmana, Ph.D.

Odborná stáž byla jedním z kroků rozvíjející se spolupráce mezi hostující Katedrou informačních technologií PEF ČZU a Katedrou informatiky FIT ENU.