Nabídka volitelných předmětů pro akademický rok 2018/2019

Katedra nabízí předměty povinně volitelné i dobrovolné.

Předměty povinně volitelné

Tyto předměty se volí standardně v UIS

Výuka v Semestr Obor
PaE PaA
2. ročník ZS ETE60E
Web design
 
LS ETE59E
E-learning ve firemním vzdělávání
ETEB1E
Elektronický obchod a podnikání
3. ročník ZS INFO
ETE62E
Ochrana dat

 

Předměty nad rámec Studijního plánu (navíc)

Zvolené předměty budou zapsány v indexu, objeví se v oficiálním dokumentu o absolvovaných předmětech studenta Diploma Supplement. Předmět zapsaný v indexu má student samozřejmě povinnost splnit.
Lze si zapsat i předmět z jiných oborů, než kterému je primárně určen - viz brožura Studijní plány:

Vyjma prvního semestru 1. ročníku student volí další předměty z doporučených volitelných předmětů pro obor, případně z nabídky pro ostatní obory. Nad rámec tohoto závazného studijního plánu si student může volit další předměty z nabídky PEF, ostatních fakult a kateder ČZU. Takto zvolené předměty se stávají součástí studijního plánu studenta.

Studenti se hlásí prostředníctvím UIS, nebo webového formuláře níže

Výuka v Semestr Obor
Všechny
2. ročník LS ETE68E
Sociální média
3. ročník ZS ETE65E
Počítačová grafika

Předměty povinně volitelné

Web design (ETE60E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaE | Semestr: zimní | Sylabus

Cílem předmětu je především poukázat na současné možnosti, které se využívají při tvorbě a provozu WWW prezentací a WWW aplikací včetně vývojových trendů. Studenti se seznámí se značkovacím jazykem HTML5, vlastnostmi CSS, pravidly správně přístupného webu, optimalizací pro fulltextové vyhledávače a dalšími principy a metodami používaných při vytváření web site. Studenti získají hlubší znalosti a přehled v rámci jednotlivých dílčích témat, které budou teoretickým základem pro využití v praxi. Studenti po absolvování předmětu dovedou uvedené technologie nejen efektivně využít, ale zvládnou se i správně rozhodovat při samotném výběru technologie pro konkrétní případ. Studenti průběžně vypracují sadu dílčích zadaných úloh.
Případné otázky směřujte na Ing. Pavla Šimka. Ph.D. (simek@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS
 

E-learning ve firemním vzdělávání (ETE59E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaE | Semestr: letní | Sylabus | Prezentace

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí E-learningu a s možnostmi jejího využití pro účely firemního vzdělávání zaměstnanců a zákazníků. Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen samostatně vytvářet komplexní E-learningové kurzy, připravovat studijní materiály, formulovat vzdělávací plán, evaluovat výsledky účastníků kurzů a aplikovat pokročilé E-learningové techniky. Tento praktický předmět reaguje na stále se vyvíjející požadavky na absolventy v oblasti moderních technologií a napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Případné otázky směřujte na Ing. Petra Bendu, Ph.D. (bendap@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS
 

Elektronický obchod a podnikání (ETEB1E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaA | Semestr: letní | Sylabus

Předmět je věnován tématům spojeným s plánováním, založením a provozováním elektronického obchodu. Jednotlivá témata přednášek reprezentují vybranou oblast (technickou, ekonomickou či právní), která se k provozování e-shopu vztahuje. Přednášky si nekladou cíl být vyčerpávající z hlediska obsahového, ale tvoří průřez daným tématem. Cvičení jsou zaměřena na vlastní práci při založení internetového obchodu. Ten je založen na opensource platformě a po ukončení semestru bude projekt dostupný pro stažení a případné nasazení. Základem je příprava vlastního e-shopu. Podnikatelský plán, analýza prostředí, analýza vlastního záměru, stanovení základních vlastností, implementace, grafický manuál, vyhodnocování stránek.
Případné otázky směřujte na Ing. Alexandra Vasilenka, Ph.D. (vasilenko@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS
 

Ochrana dat (ETE62E)

Vyučováno v: 3. ročník | Obor: Info | Semestr: zimní | Sylabus

Předmět seznamuje studenty se základními problémy logického i fyzického zabezpečení dat, a to jak uložených v depozitářích, tak přenášených v sítích. Studenti budou dále seznámeni s nejnovějšími trendy a technologiemi v oblasti zabezpečení dat a během cvičení budou mít možnost získané teoretické vědomosti vyzkoušet prakticky.
Případné otázky směřujte na Ing. Martina Havránka, Ph.D. (havranek@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS


Předměty nad rámec Studijního plánu (navíc)

Sociální média (ETE68E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: všechny | Semestr: letní | (ostatní ročníky po konzultaci) | Sylabus

Předmět je určen především studentům ekonomicko-manažerských oborů (Podnikání a administrativa, Provoz a ekonomika). Reaguje na stále se vyvíjející požadavky na absolventy v oblasti moderních technologií a zaměřuje se na dynamickou oblast sociálních médií a sociálních sítí v širším kontextu. Podobný předmět v současné době není na ČZU v Praze vyučován, přitom kompetence získané absolvováním tohoto předmětu lze uplatnit na mnoha pracovních pozicích. Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů a připravit je k efektivnímu využívání sociálních médií v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na řízení a marketing. Předmět vytváří předpoklady pro účelné využívání sociálních médií a s nimi spojených technologií v návazných odborných předmětech se zaměřením na podnikovou praxi. Napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Případné otázky směřujte na Ing. Václava Lohra, Ph.D. (lohr@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS

 

Počítačová grafika (ETE65E)

Vyučováno v: 3. ročník | Obor: všechny | Semestr: zimní | (ostatní ročníky po konzultaci) | Sylabus

Absolventi získají teoretické i praktické znalosti v oblasti práce s grafickými formáty, úpravou fotografií a tvorbou moderního grafického designu webových stránek. Znalosti se týkají nejnovějších poznatků v oboru počítačové grafiky a designu. Rozumějí principům tvorby grafiky, ovládají dobře grafické editory Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v tomto oboru vědění. Získané znalosti mohou využít pro získání příslušného certifikátu ECDL.
Případné otázky směřujte na Ing. Michala Hrušku, Ph.D. (jabko@tf.czu.cz) nebo Ing. Pavla Šimka. Ph.D. (simek@pef.czu.cz)

Přihlašovací formulářKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz