Kurzy a certifikace

Možnost získání profesních certifikátů

CISCO

Logo Cisco

Pro všechny obory a veřejnost

Vzdělávací program CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching jsou realizovány ve spolupráci s CISCO a pokrývají komplexně problematiku počítačových sítí na úrovni realizace sítí a jejich administrace včetně praktické výuky. Studenti postupují od základů a základních sítí ke komplexnějším podnikovým sítím a teoretickým modelům sítí. V každé úrovni se studenti učí technologické koncepty s podporou interaktivních médií a aplikovat nabyté znalosti prostřednictvím simulovaných činností. Jednotlivé úrovně na sebe navazují, lze je absolvovat postupně a jsou zakončeny závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou. Žádnou úroveň nelze vynechat. Absolvováním vzdělávacího programu studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti, které uplatní na specializovaných pracovních pozicích v oblasti informačních a komunikačních technologií. Veškeré vzdělávací materiály a zkoušky jsou v anglickém jazyce.

Kurz je rozdělen do 4 na sebe navazujících semestrů (úrovní). Jedná se o:

  • CCNA R&S 1 – Introduction to Networks (úvod)
  • CCNA R&S 2 – Routing and Switching Essentials (malé sítě)
  • CCNA R&S 3 – Scaling Networks (rozsáhlé sítě)
  • CCNA R&S 4 – Connecting Networks (technologie WAN)

Každý semestr obsahuje 7 – 11 modulů, rozsah výuky je vždy 1x90min/týden. V ZS probíhá výuka CCNA R&S 1 a 3, v LS probíhá výuka CCNA R&S 2 a 4.

Případné otázky směřujte na Ing. Pavla Šimka, Ph.D. (simek@pef.czu.cz)

 

ECDL

Již se nenabízí

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept
v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století. Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů.

 

Studium k výkonu specializovaných činností

Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (DVPP) – akreditovaný program pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Pro pedagogické pracovníky středních škol

Vzdělávací program probíhá jako tří semestrové studium v kombinované formě. Posluchači absolvují celkem 254 hodin výuky, z toho je 104 hodin přímá výuka v kombinaci se 150 hodinami distanční výuky (e-learning s on-line podporou studia lektory).

Případné otázky směřujte na Mgr. Ing. Vladimíra Očenáška, Ph.D. (ocenasek@pef.czu.cz)