Diplomantský seminář KIT - Všeradice 2019

Dne 28. 2. 2019 se bude konat v pořadí již 21. diplomantský seminář. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2019. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP.

Na seminář je možné se přihlašovat od 14. prosince 2018 prostřednictvím webu KIT viz níže.

Uzávěrka přihlášek a plateb registračního poplatku je 10. února 2019. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu celodenního semináře (studenti budou rozděleni do komisí).

Organizační pokyny:

- dostavit se minimálně čtvrt hodiny před začátkem semináře;

- z flash disku nahrát svoji prezentaci na plochu počítače;

- dodržet maximálně 10 minut na prezentaci DP;

- předpokládáme civilní oblečení.

 

REGISTRACE (od 14. 12. 2018)

Další informace a dotazy – vedoucí práce.

Organizační garant semináře:.  Ing. Eva Kánská (kanska@pef.czu.cz, 224 382 390)

 

REGISTRACE pro zaměstnance a externisty

 

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz