Diplomantský seminář KIT - Všeradice 2018

Jubilejní 20. diplomantský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2018. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP.

Na seminář je možné se přihlašovat od 14. prosince 2017 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek a plateb registračního poplatku je 10. února 2018. Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Časová dotace na obhajobu studenta je 15 minut, z toho 10 minut prezentace.

Práci a její prezentaci nepodceňovat, v případě nepřesvědčivých výsledků vedoucí práce doporučí odklad odevzdání práce a SZZ (neudělení zápočtu).

Další informace a dotazy – vedoucí práce.

Organizační garant semináře:  Ing. Eva Kánská (kanska@pef.czu.cz, 224 382 390)

 

Pokyny pro studenty DP seminář

Dne 1. března 2018 se sejdeme ve Všeradicích nejpozději do 9:00!!

Areál Zámku ve Všeradicích bude zpřístupněn již od 8:00 hod.

Jednání komisí začíná v 9:15, před začátkem je třeba nahrát prezentace.

Informace pro studenty, kteří pojedou autobusem: autobus odjíždí v 7:00 hod od Menzy ČZU v Praze.

Studenti, kteří provedli platbu 20. února 2018 a později, si pro jistotu přinesou potvrzení o provedené platbě!

 

Registrace pro zaměstnance a externisty

Registrace

Přihlašování do
10. 2. 2018 00:00
Termín akce
1. 3. 2018 od 09:00 do 19:00
Volná místa
51 ze 100
Místnost
Zámecký areál Všeradice
Celkově k zaplacení 370 Kč (registrační poplatek )
Číslo účtu: 500022222/0800, Variabilní symbol: 116103, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení studenta nejpozději do 10. 2. 2018.
NELZE PLATIT HOTOVĚ (EET)!
Registrace je platná až po zaplacení a připsání platby na účet.