NÁHRADNÍ DP/ BP SEMINÁŘ – TERMÍN UKONČENÍ (SZZ) ÚNOR 2019

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2019 a nemají účast na semináři splněnou.

Účast na semináři je povinnou součástí 2. zápočtu DP/BP.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce.

Na seminář je možné se přihlašovat od 8.10.2018 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je 21.10.2018! Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Harmonogram semináře bude po uzávěrce upřesněn.

Pondělí 29.10.2018 (13:00-17:00) - PŘIHLÁSIT SE  (8. 10. 2018 - 21. 10. 2018)

Úterý 30.10.2018 (9:00-13:00) - PŘIHLÁSIT SE  (8. 10. 2018 - 21. 10. 2018)

Místo semináře: E209 (zasedací místnost PEF)

Harmonogram semináře (PDF) (ke stažení po zpracování přihlášek)

 

Další informace a dotazy – vedoucí práce.

Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224382048)

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz