Cyklus přednášek odborníků z praxe z oblasti ICT (LS 2017/2018)

Katedra informačních technologií pořádá v LS 2017/2018 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z celkem deseti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Další cyklus přednášek probíhá v ZS (období říjen až prosinec).

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v LS studenti oboru Informatika, dále studenti ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského a 1. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Operační systémy a počítačové sítě, Operating systems and computer networks, Podnikové informační systémy, Značkovací jazyky, Markup languages, Bezpečnost IS, IS/IT security, Elektronický obchod a podnikání, E-business and commerce, ICT pro manažery, IT for e‑business.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je určeno v předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Student se samozřejmě může přihlásit i na více přednášek. Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu KIT (viz níže). Cyklus přednášek běží od 28. února 2018 vždy ve středu od 15:45 do poloviny května 2018, kapacita je omezena velikostí disponibilní posluchárny, kterou je v LS posluchárna EIV (cca 65 míst).

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 20. února 2018 prostřednictvím webu katedry:

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  
28. 3. 2018 Využití podnikové architektury pro transormaci veřejné správy Martin Tajtl Ministerstvo vnitra České republiky E IV REGISTRACE
Přednáška bude zaměřena na oblast veřejné správy a její reformu pomocí moderních metod řízení a informacních technologií. Přednáška představí koncept podnikové architektury, zároveň budou představeny praktické příklady popisující výhody a úskalí při využití v praxi.
7. 3. 2018 Product Managemet aneb Jak se dostat od prvotního nápadu k úspěšnému produktu? Tomáš Meisner SAP Concur, s.r.o. E IV REGISTRACE
V přednášce bude vysvětleno, jakou roli v procesu tvorby nové aplikace má Product Manager a co všechno by měl znát. Posluchači se dozví jak postavit nový produkt na příkladech z praxe.
14. 3. 2018 Přednáška UX Lukáš Mencl Česká spořitelna, a.s. E IV REGISTRACE
Anotace se připravuje ...
21. 3. 2018 IT Project Management in a multinational bakery in Turkey - an IoT case study Juraj Píš
La Lorraine, a.s.
E IV
REGISTRACE
The lecture will address the construction project of bakery producing pre-baked French pastry in Turkey from the perspective of an IT project manager. From the cornerstone to the SAP system integration.
28. 3. 2018 Modern Cybersecurity
Andrej Jelenik
CISCO Systems (Czech Republic)
E IV
REGISTRACE
Next-gen cybersecurity in the environment of modern enterprise environment. Network architecture security with integration of different solutions, Network as and Sensor - Network as an Enforcer, analytical tools, machine learning, segmentation and other approaches that are currently used in advanced protection of computer networks, endpoints and users.
4. 4. 2018 PROČ NESNÁŠÍM SVÉ KLIENTY aneb Efektivní komunikace s grafickým studiem - k výsledku snadno a rychle Petr David AVEDA PTI, s.r.o. E IV REGISTRACE
Přednáška na praktický příkladech stručně představuje základní pojmy a postupy práce grafického studia (grafický manuál, software, barevné režimy a tisková produkce, zdroje dat a autorská práva a další). Na těchto základech ilustruje chyby, kterých se klienti dopouštějí při zadávání zakázek a při komunikaci se studiem. Tyto omyly (ať již nevědomé či záměrné) komplikují efektivní cestu k výsledku. Přednáška nastíní, jak se těmto omylům vyvarovat.
11. 4. 2018 Network Intuitive   CISCO Systems (Czech Republic) E IV  
Připravuje se ...
18. 4. 2018 Bezpečnost platebních karet
 Vladimír Tysl Česká spořitelna, a.s. E IV REGISTRACE
Jak vytvořit a naplánovat digitální marketingovou strategii? Co očekávat od různých kanálů v komunikačním mixu a jak z nich dostat maximum? Součástí přednášky budou také praktické ukázky.
25. 4. 2018 Jak se změnilo fungování internetu za posledních 20 let Kateřina Hrubešová SPIR, z.s.p.o. E IV REGISTRACE
Připravuje se...
9. 5. 2018 Jak vytvořit a naplánovat digitální marketingovou strategii Martin Dráb          Jakub Kotál Sun Marketing, s.r.o. E IV REGISTRACE
Jak vytvořit a naplánovat digitání marketingovou strategii? Co očekávat do různých kanálů v komunikačním mixu a jak z nich dostat maximum? Součástí přednášky budou praktické ukázky.